Foglalkoztatásbővítés a Fémforgtech Kft.-nél


Foglalkoztatásbővítés a Fémforgtech Kft.-nél


A projekt azonosítószáma:GINOP-5.3.12-19-2020-00171

A kedvezményezett neve:Fémforgtech Fémforgácsoló és Alkatrészgyártó Kft.

A projekt címe:Foglalkoztatásbővítés a Fémforgtech Kft.-nél

A szerződött támogatás összege:25 536000Ft

A támogatás mértéke:70%

A projekttervezett fizikai befejezési dátuma: 2023.03.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projekt keretében egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítése valósul meg, melynek eredményeként a cég képes lesz megrendelőinek megnövekedett igényeit kielégíteni. A projekt megvalósítása során a FémforgtechKft.fémmegmunkálásitevékenységét fogja tovább fejleszteni aHatvan, Bercsényi út 76/A. szám alatti telephelyén.

A projekt lehetőséget biztosít5 fő támogatott munkavállaló 24 hónapon keresztülvaló foglalkoztatásához. A pályázatban elnyert támogatás a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek finanszírozására, a munkavállalók bérköltségére kerül felhasználásra. A projekt eredményeként létrejött új munkahelyeken a támogatott munkavállalók 2 év alatt megszerezve szakmai tapasztalatukat, tovább foglalkoztatva hosszú távon erősítik a vállalatot.A projekt megvalósítása során a munkavállalóknak lehetőségük lesz elsajátítaniuk és megtanulniuk a legújabb technológiákat, megismerkedhetnek a vállalati környezettel, új elvárásokkal, így a projekt hozzájárul szakmai ismereteiknek, munkatapasztalataiknak, s ezáltal munkaerőpiaci kilátásaiknak és foglalkoztatási lehetőségeiknek a javításához. Amunkavállalók felvétele a foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi a felvételt megelőző 12 hónap átlagához viszonyítva.A projekt célzottan támogatja a kis- és középvállalkozások munkahelyteremtésének megvalósítását.